ФАК

П: Који су захтеви да будете агент ваше компаније

2019-02-25
We are looking for Sole Agency in all over the world. The product range includes Pain relieving patch, Capsicum plaster, Belladonna plaster, Corn plaster, Cooling gel patch, Better breathe nasal strip, Warmer patch, Detox foot patch, Menstrual cramps relief patch, Motion sickness patch, Diarrhea patch, Slim patch,eye mask.
Захтеви агента:
1. Једина агенција мора имати велику способност да купи и има велике канале отпреме на својој територији.
2. For sole agency in different country, we have different requirements. We'll stipulate an annual turnover and an initial order amount for sole agency. The period for sole agency is one year. The sole agency should complete at least 50% turnover in the first half year. Agent who completed the annual turnover in the first year has the right to renew the sole agency. If failed, the sole agency will be canceled automatically.
3. Током периода једине агенције, агенту неће бити дозвољено да купи исти или сличан производ од било ког другог добављача према уговору. Док добављачу није дозвољено да продаје уговорни производ било којој трећој страни на јединој територији агенције.
4. Нећемо наплатити никакав депозит од нашег јединог агента. Међутим, све трошкове који произилазе из продаје уговорног производа на територији једине агенције у потпуности одобрава једина агенција.